O nás

Vše v souladu s přírodou

Hlavním výrobním programem naší firmy je výroba košů na ovoce a zeleninu. Zabýváme se také výrobou loupané dýhy a loubků v síle od 0,5 do­ 6 mm.
Na výrobu košů a krabiček používáme jako vstupní surovinu topolovou kulatinu, kterou zpracováváme pomocí loupacích strojů. Dýhu následně sekáme, třídíme a sešíváme až na finální výrobek. Finální výrobky pak sušíme na konečnou vlhkost 15 %. Naše výrobky využívají všech předností, které dřevo jako přírodní surovina nabízí. Mezi hlavní přednosti patří:

  • zdravotní nezávadnost
  • udržování konstantní vlhkosti a teploty
  • stabilita při přepravě a skladování
  • následná recyklovatelnost
  • vícenásobné použití


Tyto obaly přijmou přebytečnou vlhkost z ovoce a zeleniny, která se po dovozu do prodeje vrací zpět. Udržují také dlouhý čas stálou teplotu a tím zůstává zboží déle čerstvé. Dřevěné obaly se vyznačují vysokou stabilitou, což zajišťuje optimální podmínky pro přepravu zboží a brání jejich poškození. Dřevo je materiál, který se dá snadno recyklovat. Dá se využít na výrobu kompostu, štěpky pro dřevozpracující průmysl nebo jako palivo.Vysoká kvalita našich výrobků umožňuje jejich vícenásobné použití, což výrazně sníží náklady na prodávané zboží.

Z toho je zřejmé, že naše výrobky vytvářejí optimální mikroklima pro uskladnění a přepravu ovoce a zeleniny. 

Při výrobě garantujeme:

  • výrobu v souladu s ochranou životního prostředí
  • výrobu bez použití prostředků na ochranu dřeva
  • použití materiálů, které jsou dále zužitkovatelné
  • organizaci při recyklaci obalů